Sidor

torsdag 7 april 2011

En oväntad webbpionjär i Härjedalen

Utanför fönstret viner snöstormen. Men det är inte aprilväder i Göteborg, utan en senvintersnöstorm i Bruksvallarna i Härjedalsfjällen, där jag har slagit mig ned för fyra veckors skrivarstuga om de kunskapsintensiva tjänsteföretagens historia.

De sista dagarna har jag ägnat åt webbyråns historia, som ett sätt att förstå omvandlingen av IT, medie- och reklambranscherna sedan internets genombrott. Något oväntat finns det faktiskt en lokal koppling. Det lilla familjeföretaget Bruksvallarnas Rökeri - som jag med lite god vilja kan se från stugfönstret - var nämligen en  pionjär på marknadsföring och handel över internet. Våren 1995 satte de upp en hemsida och marknadsförde och sålde rökt renkött och hjortronsylt. Initiativet lyftes fram i flera tidningar som exempel på att webben kan vara nyttig även för små företag. SAF-Tidningen näringsliv meddelade den 27 oktober 1995 att:
Bruksvallarnas Rökeri uppe i fjällen i Härjedalen har en egen annonspelare, en egen web-sida. Med den kan de nå en hel värld med 55 miljoner användare, eller så ingen alls. Att marknadsföra sig via Internet kan bli lätt som en affisch i skogen, om du inte vet hur du ska göra.
Resonemanget är tidstypiskt .Det speglar å ena sidan de drömmar och förhoppningar som knöts till att internet skulle eliminera grossistledet och möjliggöra en ny form av relationsmarknadsföring med direktkontakt och interaktivitet mellan kund och leverantör. Det speglar å andra sidan den stora osäkerheten kring det nya kommunikationsnätverket och den gryende efterfrågan på vägledning och expertis som var grunden till webbyråernas explosionsartade tillväxt från 1996.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar