Sidor

torsdag 24 februari 2011

Ken Olsen in memoriam

För drygt två veckor sedan dog Ken Olsen, en av datorhistoriens stora entreprenörer. Olsen var en av grundarna till Digital Equipment Corporation (DEC), som från 1960-talet växte till att bli världens näst största datortillverkare genom att sälja minidatorer. Minidatorerna var inte särskilt små, men avskalade och kostade bara en femtedel eller en tiondel av en stordatoranläggning. Att DECs datorer kom utan någon vidare kringutrustning eller mjukvara bekom inte kunderna så mycket eftersom de till stor del var antingen avancerade användare som själv kunde programmera eller också var OEM (Original Equipment Manufacturer)-företag som byggde in DECs datorer i egna system och sålde vidare.

Det känns lite paradoxalt att skriva om Olsen här, eftersom min forskning syftar till att flytta datorhistoriens fokus från datortillverkning till användning (och från de få stora männen som grundade datortillverkande företag till de något fler männen som använde databaserade system i sin verksamhet från 1950-talet och framåt). Men det finns två skäl att fästa uppmärksamhet vid DEC även ur användarsynpunkt. Det ena är att de utländska företagens svenska verksamhet (inklusive IBM men i synnerhet Digital) har blivit styvmoderligt behandlade i tidigare forskning, som till stor del har fokuserat på den svenska datorindustrins misslyckande. Om man är intresserad av användning och spridning av innovationer är de utländska tillverkarnas svenska dotterbolag viktiga, eftersom de förmedlade det stora flertalet datorer i Sverige. Den andra anledningen är DECs kundkrets av avancerade användare: för processtyrning och andra industritillämpningar, på universitet och högskolor och se de här OEM-tillverkarna.

När jag dokumenterade Sveriges IT-industri före 1980 intervjuade jag därför Birger Kvaavik, Sverige och Nordenchef för DEC mellan 1970 och 1981. Birger träffade förstås Olsen, som var känd som en idiosynkratisk karaktär. När han var i Sverige var det en chansning att ha med honom vid säljmöten med företagsledningar, eftersom han inte alltid höll sig till det överenskomna "scriptet".

Vad hände med Digital? Jo, minidatorplattformen konkurrerades ut av persondatorerna, det blev svårt för de etablerade företagen att hänga med och Digital köptes av Compaq 1998 efter åratal av stora förluster. Den som vill se en lite väl konventionell hyllningsvideo till Olsen kan klicka här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar