Sidor

tisdag 8 februari 2011

En empiri för informationssamhället

Idag var jag förbi Sociologen och diskuterade informationsteknikens samtidshistoria med STS-forskaren Hans Fogelberg. Jag är med i en grupp som ska hitta en lämplig fortsättning på projektet Från matematikmaskin till IT och i höstas sökte Nina Wormbs, Maths Isacson, Inger Gran och jag pengar från Internetstiftelsen för en översikt över befintlig forskning om IT-användningen i Sverige från 1980. Hans fick uppdraget och kan nu berätta om ett digert jobb att orientera sig i den mångfald rapporter, utredningar och avhandlingar som finns. Han kunde samtidigt preliminärt bekräfta det som jag hela tiden har sett som en grundläggande motivering för att göra en större forsknings- och/eller dokumentationsinsats om IT-historia från 1980: att väldigt mycket av den befintliga litteraturen saknar den kontext och/eller empirisk förankring som krävs för att vi på allvar ska kunna skriva informationssamhällets historia. Det finns många utsagor om framtidsutsikter eller fallstudier av effekter av IT inom ett visst område, men för en teknikhistorisk studie - där teknikutvecklingen tas på allvar och förstås i samspel med omgivningen och där kontext och sammanhang står i centrum - finns det förvånansvärt lite att bygga på. Men det ska vi förhoppningsvis kunna råda bot på på några års sikt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar