Sidor

fredag 11 februari 2011

Sjungande datorer

På 1950-talet var det närmast ett måste att en datamaskin skulle spela en trudelutt när den invigdes. Den 1 april 1954 fick Sveriges första digitala dator, BESK, sålunda spela Helan går för bland andra datorpionjären John von Neumann. Saabs BESK-kopia Sara kunde spela såväl Calle Schewens vals som Flickan i Havanna. När Asea 12 december 1958 invigde sin första dator Facit EDB - även det en kopia av BESK - spelade den till kvällstidningsreportarnas förtjusning en elektronisk luciasång. (Samma dator fick för övrigt även spela en sorgesam melodi på sin begravning sju år senare).

1950-talets sjungande datorer är inte bara kuriosa, utan pekar på flera tidstypiska inslag. Det fanns faktiskt en nyttoaspekt av att koppla högtalare till räkneenheten eller registret - både på BESK och Sara användes dessa för att varna maskinskötaren om maskinen var i olag. Men datorernas musicerande var också en manifestation av det nationella svenska datorprojektet, där Facit och Saab skulle ta upp kampen med IBM och de andra, främst amerikanska, leverantörerna. Det är alltså ingen slump att datorerna fick framföra just nationalskalden Evert Taube eller musik tillhörande de svenskaste av ritualer.

På 1950-talet var man också mer benägen än idag att tänka på datorer i mänskliga termer. Elektronhjärna var ett tag den vanligaste benämningen på de digitala datamaskinerna och enligt cybernetikens idéer, som lanserades av Norbert Wiener 1948, fungerade maskiner och människor på samma sätt och kunde förstås med samma teorier. På datorernas grund förväntades automationen förlängas även in på mänskliga områden och musiken var inget undantag.

Att datorer inom en snar framtid skulle börja tala (om än kanske inte sjunga) människors språk har förresten hängt med även i senare framtidsvisioner. När IBM lanserade System/360 1964 lyftes talgeneratorn fram som en intressant framtidsapplikation. Och populärkulturella representationer av talande datorer hittar vi såväl i bilserier som Knight Rider och Automan som på var och varannan kommandobrygga i yttre rymden.

Hur de sjungande datorerna lät? Den som vill kan njuta av tonerna från Saabs 1960-talsdator D21 genom att klicka här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar