Sidor

torsdag 8 december 2011

Kan transportsektorns problem lösas genom samverkan för innovation?

Jag har precis fått ett anslag från Vinnova. Projektet gäller att vara följeforskare i ett ambitiöst initiativ för att lösa transportsektorns utmaningar. Initiativet har fått det något otympliga namnet Forum för innovation inom transportsektorn (interimstyrelsen har tydligen letat efter en lämplig akronym men ännu inte hittat någon som duger). Idag återvände jag tillfälligt från föräldraledigheten och tog mig till IVA:s lokaler på Grev Turegatan för att vara med på kickoff för Forumet, tillsammans med representanter för de cirka 25 myndigheter, företag och lärosäten  som hittills har anslutit sig.

Bakgrunden till Forumet är dels Ingenjörsvetenskapsakademins nyligen avslutade projekt Transport 2030, dels den statliga enmansutredningen Mer innovation ur transportforskning. Bägge pekade på att en mer samlad innovationsstrategi kan bli ett viktigt bidrag till lösningen av transportsektorns utmaningar med hög miljöpåverkan, stigande efterfrågan och kapacitetsbrist. "Vi ska skapa en annan transportsektor," hoppades Urban Karlström som valdes till ordförande för Forumets styrelse.
Som följeforskare skall jag bidra med kritiska reflektioner som blir till nytta för Forumet, särskilt i slutrapporteringen hösten 2013. Dessutom skall deltagande observation, intervjuer och textstudier ge empiri för vetenskaplig publicering. Projektet är inte historiskt, men anknyter till temat för min avhandling - att styra utvecklingen av transportsystemet på makronivå - om än i en annan tidsepok och med fokus på samverkan och innovation snarare än politisk ekonomi. Just nu ser jag framför allt två intressanta spår. Det första är att studera Forumet som ett innovationsexperiment. Ett av problemen med modellerna för innovation och innovationssystem är att det hittills har varit svårt att omsätta dem och faktiskt stimulera innovation uppifrån. Men det finns en logik i att försöka överbrygga gränser i den extremt fragmenterade och systemiska transportsektorn. Forumet kan ses som den senaste inkarnationen av en svensk samverkansmodell där stora organisationer inom näringsliv, akademi och offentlig sektor slår in på en gemensam rutt.

Det andra spåret som om inte annat kan vara till nytta under arbetets gång är att kontextualisera Forumet och till exempel ta fasta på det outtalade och studera diskurser och ideologier. Här finns det säkerligen både intressanta historiska paralleller och möjligheter att säga något viktigt om samtid och framtid.

Genom följeforskningen blir jag knuten till Chalmers styrkeområde transport. Jag kommer sannolikt också att vara delaktig i Vision Zero Academy som är under bildande. Dessutom har jag för avsikt att ta tag i opublicerat material från avhandlingsarbetet .Och tänk vad bra det vore om jag fick möjlighet att knyta ihop mina empiriska områden och börja skriva de intelligenta transportsystemens historia.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar