Sidor

onsdag 14 januari 2015

En stad utan teknologi - vänta nu ...

I dagens tekniksvep meddelar Ny teknik att "En stad i USA saknar teknologi på grund av ett teleskop". I den länkade artikeln i tidskriften Washingtonian kan man sedan läsa i ingressen att: "The residents of Green Bank, West Virginia, can’t use cell phones, wi-fi, or other kinds of modern technology due to a high-tech government telescope."

Att en stad skulle sakna teknologi eller att dess invånare inte kan använda modern teknik är en orimlig tanke. Det finns många definitioner av "teknologi" (ofta synonoma med "teknik"), men knappast någon som är förenlig med att bygga en stad utan att använda teknik. Även den mest primitiva stad är uppbyggd av byggnader, infrastrukturer och system för förflyttning av människor och varor som i sig är teknik. Om man läser vidare i Washingtonian-artikeln framgår det snart att den teknologi som saknas i Green Bank är trådlös kommunikation, eftersom elektromagnetiska signaler skulle kunna störa teleskopet. Artikeln handlar sedan om hur staden Green Bank har blivit en fristad för elöverkänsliga.

Ny Teknik och Washingtonian är inte ensamma om att reducera begreppet teknik (eller modern teknik) till specifika tekniska system och i synnerhet sådana som är stadda i förändring och tilldrar sig mycket uppmärksamhet. Det gäller många skribenter som skriver om teknik och en stor del av forskningen om teknik - även om överdrifterna sällan går så långt som i detta fall.

Den brittiske teknikhistorikern David Edgerton har skrivit mycket och intressant om den snedvridna tolkningen av teknikbegreppet, bland annat i boken The Shock of the Old: Technology and Global History since 1900. Edgerton menar att teknikhistoriker har ägnat alldeles för mycket ansträngning åt att studera teknisk förändring i form av tekniska nyheter. Både översiktsverk och vetenskapliga artiklar tenderar att reducera teknik till det som är nytt eller under spridning vid en viss tidpunkt, t.ex. kärnkraft, bilism och elektronik under de första decennierna efter andra världskriget. Edgerton förespråkar istället ett fokus på teknik-i-användning, där teknik innebär den samlade materiella omvärlden i ett visst sammanhang, gammalt som nytt. En sådan teknikhistoria skulle ge en mer rättvisande bild av vad teknik är, synliggöra osynliga teknologier och möjliggöra en global teknikhistoria som inte bara fokuserar på innovationens kärnområden i den utvecklade världens högteknologiska centra. En teknikhistoria för vuxna istället för barn, skriver Edgerton i inledningen till The Shock of the Old.

Vägen till den tekniksynen är lång. Det skulle nog hjälpa om teknikjournalisterna var lite mer försiktiga i sina karaktäriseringar av vad som utgör teknik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar