Sidor

torsdag 14 februari 2013

Fröken Ur 2.0

Jag ringde just till Fröken Ur. Jovisst, hon finns fortfarande. Den som slår 90 510 får höra en kvinnoröst ge en aktuell tidsangivelse var tionde sekund. Fröken Ur heter för övrigt Johanna Hermann Lundberg och många känner nog igen rösten från andra automatiska röstsystem. Tid via telefon känns kanske lite förlegat i dessa dagar när tidsangivelser är så allmänt tillgängliga från mobiltelefoner, datorer och annan konsumentlektronik att de flesta svenskar till och med har slutat bära egna klockor. Men paradoxalt nog är Fröken Ur mer relevant än någonsin, om än i en något moderniserad tappning.

Sedan 2000 sköts Fröken Ur inte längre av Telia, utan av SP Statens Tekniska Forskningsinstitut i Borås. SP tillhandahåller även Fröken Ur på nätet. Men talåtergivningen är inte det stora ansvaret för SP. SPs Tid- och frekvenslaboratorium ansvarar för den så kallade svenska nationella tidsskalan som heter UTC (SP). SP använder ett vägt medelvärde av tidsangivelser från svenska atomur för att mäta (eller egentligen prediktera) den exakta tiden och stämma av avvikelsen mot den internationella tidsskalan UTC. 

SP har också en modern (eller möjligtvis postmodern) tidsförmedlingstjänst i form av så kallade NTP-servrar (Network Time Protocol). Genom uppkoppling till en NTP-server kan vem som helst gratis få mycket exakta tidsangivelser via dator. En sorts Fröken Ur 2.0. När man kallar något för 2.0 brukar det innebära att någonting är interaktivt. Och tidsbestämningen genom NTP-server är faktiskt interaktiv i den bemärkelsen att servern utnyttjar en signal som skickas tillbaka till avsändaren. Signalen används för att uppskatta den avvikelse som orsakas av att det tar tid för signalen att färdas genom nätverket. (Tack till Christopher Kullenberg för det påpekandet).

Fröken ur 2.0 i denna moderna tappning har blivit viktigare än någonsin. Tillgång till exakta och pålitliga tidsangivelser via telekommunikationsnätet är en grundläggande förutsättning för många moderna infrasystem, inte minst de som baseras på elektroniska kommunikationer. Tiden har blivit en kritisk infrastruktur i sig. Om detta håller jag på att formulera ett forskningsprojekt, tillsammans med bland andra SP och vetenskapsteoretikerna här i Göteborg. Tiden får väl utvisa hur det går.


1 kommentar: