Sidor

måndag 30 november 2015

BARK i en app

En vanlig illustration av den snabba miniatyriseringen av elektroniken under det senaste dryga halvseklet är att hela kapaciteten i en gammal stordator nu ryms i en modern miniräknare eller mobiltelefon. En rolig twist på den berättelsen kom tidigare i år från den amerikanske datorhistorikern Paul Ceruzzi. I ett inlägg på epostlistan för det datorhistoriska forskarnätverket SIGCIS påpekar Ceruzzi att det problem som mer än något annat stimulerade utvecklingen av de första datorerna nu finns kondenserat i en enda Iphone-app. Med Winchester ballistics calculator är det nämligen möjligt att genomföra samma sorts ballistiska beräkningar som låg till grund för ENIAC, en tidig dator som byggdes vid den amerikanska marinkårens skjutfält Aberdeen Proving Ground i Pennsylvania.

Det finns faktiskt en svensk parallell. Om vi låter definitionen av dator inkludera digitala beräkningsmaskiner byggda med elektromekaniska telefonrelär istället för elektronik hette Sveriges första dator BARK (Binär Aritmetisk Relä-Kalkylator) och invigdes 28 april 1950. Precis som med ENIAC var huvudsyftet med BARK att tillfredsställa Marinförvaltningens behov av ballistiska beräkningar. Beräkningar av projektilbanor är komplexa eftersom man måste ta hänsyn till utgångsvinklar, utgångshastigheter och projektiltyper såväl som till luftmotstånd, väderförhållanden och en rad andra störningsfaktorer. Sedan gammalt löste marinen problemet genom manuellt beräknade tabellverk, varav det sista färdigställdes av Artilleristaben 1928-1936. Med BARKs elektromekaniska krafter kunde beräkningen av en bana kortas från 20 timmar till en timme. Eftersom BARK programmerades genom att flytta pluggar på en kopplingstavla var det dock långa ställtider mellan beräkningarna. Totalt beräknades 2000 banor på BARK och ytterligare 1500 på de efterföljande elektroniska datorerna BESK och IBM 650. Någon gång på 1960-talet eller så blev tabellverken i sin tur obsoleta när beräkningarna kunde utföras direkt i en maskin.

Och nu finns alltså denna förmåga samlad i en enda mobiltelefonapplikation. Den svenska varianten heter Normas ballistiska kalkylator för Iphone och Android och kommer från Norma Precision AB i Åmotfors. Där kan den hugade själv ställa in vindhastighet, vindriktning, inskjutningsavstånd, siktlinje och utgångshastighet för olika (civila) projektiltyper.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar