Sidor

tisdag 5 mars 2013

Är internet ute och hör dokument till det förflutna?

Häromdagen bläddrade jag i Computer Sweden från den 22 februari, alltså samma dag som mitt förra inlägg om digitaliseringen. Och ser man på - i en krönika för digitalstrategen Joakim de Leeuw ett snarlikt resonemang under rubriken "Internet känns inte så hett längre". De Leeuw menar att vi har fastnat i funktionella eller tekniska definitioner av det vi gör istället för att fokusera på vilken användarnytta som tjänster ger. Varför dröja sig kvar vid format som webbplats och hemsida? De Leeuw ser på Internet som en seglivad fluga och förutspår att vi i framtiden antingen kommer att  bredda begreppet internet till att omfatta allt som är uppkopplat eller hitta nya begrepp.
Vi har redan börjat se att allt färre skriver internet- eller webbstrategier till förmån för digitala strategier, som på ett bättre sätt omfattar och beskriver vad det handlar om. Digitalt, i motsats till analogt.
Min kollega P-O Arnäs, en flitig debattör om transportbranschens digitalisering, tar ett steg till och vill helt avskaffa de analoga metaforerna. I ett blogginlägg härom året föreslog han att vi "helt enkelt byter ut alla ord som associerar till döda träd och till andra gamla pre-google-system", så att frakdokument blir fraktinformation, godsdokument blir godsinformation och dokumentkopior blir "läs- och skrivrättigheter till information".

Jag tror, utan att ha någon referens på rak arm, att organisatoriska metaforer är tröga strukturer och att vi kommer att få leva ett tag både med "Internet-det ena och det andra" och dokumentmetaforer. Men i högre grad tillsammans med attributet digital.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar